Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Aktualności


Brak Obrazka

Nowy termin egzaminów w czerwcu 2020

więcej...

Brak Obrazka

Odwołanie ćwiczeń 8.10.2019

więcej...

Brak Obrazka

Organizacja seminariów oraz ćwiczeń (aktualizacja ogłoszenia!)

więcej...

Brak Obrazka

Nabór do drużyny reprezentującej WPiA UJ w międzynarodowych konkursach mediacyjnych

- INADR Law School Mediation Championships 2020

więcej...

Brak Obrazka

Dodatkowa grupa ćwiczeniowa dla studentów niestacjonarnych!

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od wyników z części kazusowej - egzamin 2.9.2019 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wpisy ocen do systemu USOS

więcej...

Brak Obrazka

Wzór rozwiązania kazusu z egzaminu 2.9.2019 r.

więcej...

Brak Obrazka

Przeglądanie prac kazusowych z egzaminu poprawkowego z 2.9.2019 r.

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od wyników z części testowej - egzamin 2.9.2019 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki testu z egzaminu z prawa cywilnego w dniu 02.09.2019 r.

więcej...

Brak Obrazka

Informacje organizacyjne dotyczące egzaminu w dniu 2 września 2019 r.

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań z części kazusowej egzaminów z prawa cywilnego z 17 i 18 czerwca 2019 r. 

więcej...

Brak Obrazka

WAŻNE: dot. prac nr 137-217 z 18.6.2019

więcej...

Brak Obrazka

Szkice rozwiązań kazusów egzaminacyjnych z 17.06.2019 oraz z 18.6.2019

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od części testowej egzaminu z prawa cywilnego z 17 i 18 czerwca 2019 r. 

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki testu z prawa cywilnego z egzaminu 18.06.2019 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki testu z egzaminu z 17 czerwca 2019 r.

Aktualizacja: klucz rozwiązania do kazusu

więcej...

Brak Obrazka

Egzamin z prawa cywilnego 18 czerwca 2019 r. - ważne!

więcej...

Brak Obrazka

WAŻNE: egzamin z prawa cywilnego 17.06.2019

MIEJSCE: Krupnicza 33a, aula A+B

GODZINA: 9:00

więcej...

Brak Obrazka

Informacja o zakończeniu rozpatrywania odwołań od egzaminu z 27 maja 2019 r.

więcej...

Brak Obrazka

Informacja o dacie i miejscu omówienia rozwiązania kazusu z 27 maja 2019 r. i przeglądania prac egzaminacyjnych. AKTUALIZACJA! (wpisy ocen i kazus do pobrania)

więcej...

Brak Obrazka

Informacja o zakonczeniu rozpatrywania odwołań od części testowej egzaminu z 27 maja 2019 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki z testu z egzaminu z prawa cywilnego z dnia 27 maja 2019 r.

więcej...

Brak Obrazka

Kwestia przenoszenia wyników testu z konkursu na egzamin.

więcej...

Brak Obrazka

Uczestnictwo laureatów konkursu z prawa cywilnego w przedterminowym egzaminie z prawa cywilnego 27.05.2018

więcej...

Brak Obrazka

Rozwiązanie kazusu konkursowego z prawa cywilnego.

więcej...

Brak Obrazka

KONKURS Z PRAWA CYWILNEGO: wyniki testu znajdują się na platformie egzaminacyjnej. Początek biegu terminu do wnoszenia odwołań. 

 

więcej...

Brak Obrazka

Został ogłoszony program XI Kolokwium Jagiellońskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z nim.

więcej...

Brak Obrazka

WAŻNE! Otwarcie dodatkowych grup ćwiczeniowych dla studentów niestacjonarnych. AKTUALIZACJA!

więcej...

Brak Obrazka

Informacja na temat daty rozpoczęcia wykładów, ćwiczeń i seminariów z prawa cywilnego w roku akademickim 2018/2019.

więcej...

Brak Obrazka

Zmiany zasad zaliczania ćwiczeń i przeprowadzania egzaminów w roku akademickim 2018/19

więcej...

Brak Obrazka

Klucze rozwiązań kazusów nr 1-2 z 18 czerwca 2018 r.

więcej...

Brak Obrazka

Termin oglądania prac z 18-19.06.2018: poniedziałek, 2 lipca

Uzupełnione: Klucze do rozwiązania kazusów z 19 czerwca

więcej...

Brak Obrazka

Klucze rozwiązań kazusów z egzaminu przedterminowego z 28.05.2018 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wykład Internetowe platformy pośredniczące. Pomysł na regulację

więcej...

Brak Obrazka

KOMUNIKAT w sprawie organizacji egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2018/19

więcej...

 

Zapraszamy

na rekrutację do drużyny reprezentującej WPiA UJ w

międzynarodowych konkursach mediacyjnych!


18.10.2019

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC