Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Aktualności


Brak Obrazka

Komunikat dot. organizacji egzaminu w dniu 30 maja 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Przeglądanie prac z  prawa cywilnego

więcej...

Brak Obrazka

Oficjalne wyniki konkursu z prawa cywilnego 2016

więcej...

Brak Obrazka

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że opublikowane zostały wyniki części testowej egzaminu.


Piotr Kostański

więcej...

Brak Obrazka

Kazus konkursowy z 18 kwietnia 2016 r. ze szkicem rozwiązania

więcej...

Brak Obrazka

 

 

Jubileusz Profesora Andrzeja Kubasa

więcej...

Brak Obrazka

Metodologia rozwiązywania kazusów egzaminacyjnych (WAŻNE)

więcej...

Brak Obrazka

KOMUNIKAT w sprawie organizacji egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2015/16

więcej...

Brak Obrazka

Harmonogram wykładów i wymagania egzaminacyjne

więcej...

Brak Obrazka

Informacja o terminach rozpoczęcia zajęć z prawa cywilnego w roku akademickim 2015/16

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu z prawa cywilnego z dnia 01 września 2015 r.

więcej...

Brak Obrazka

Rozwiązania kazusów egzaminacyjnych z 1.09.2015 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki z testu z egzaminu z prawa cywilnego z 23.06.2015 r.

Uzupełnione: klucz rozwiązania do kazusu 1 oraz klucz rozwiązania do kazusu 2

więcej...

Brak Obrazka

Rozwiązanie kazusu nr 2 z egzaminu z  16.06.2015 r.

Uzupełniony o kazus nr 1

więcej...

Brak Obrazka

Ważny komunikat dla osób, które uzyskały zgodę na nadzwyczaje powtarzanie przedmiotu z prawa cywilnego w roku akademicki 2014/15 !

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki z testu egzaminacyjnego z egzaminu 16.06.2015

więcej...

Brak Obrazka

Kazus nr 1 z dnia 1 czerwca 2015 r. z rozwiązaniem

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki z testu oraz rozwiązanie kazusu egzaminacyjnego z egzaminu 01.06.2015

więcej...

Brak Obrazka

Komunikat dot. przeglądania prac egzaminacyjnych z 4 maja 2015 r.

więcej...

Brak Obrazka

Komunikat dotyczący odwołań od wyników II etapu konkursu z prawa cywilnego

więcej...

Brak Obrazka

Rekrutacja drużyny na VIS Moot court 2015/16

więcej...

Brak Obrazka

Zaliczenie ćwiczeń z prawa cywilnego

więcej...

Brak Obrazka

Kazus konkursowy z 20 kwietnia 2015 r. wraz z uzupełnionym szkicem rozwiązania

więcej...

Brak Obrazka

Ogłoszenie dot. publikacji kazusów z 4 maja 2015 r.

więcej...

Brak Obrazka

Oficjalne wyniki II etapu konkursu z prawa cywilnego

więcej...

Brak Obrazka

Ogłoszenie dot. publikacji arkuszy z odpowiedziami (egzamin z 4 maja 2015 r.).

więcej...

Brak Obrazka

UWAGA! Komunikat dotyczący korzystania  z cienkopisów zmazywalnych podczas części testowej egzaminów z prawa cywilnego.

więcej...

Brak Obrazka

Wpis "nzal" z PWP i Prawa Autorskiego 

więcej...

Brak Obrazka

Pod "Materiały - Prawo cywilne - Kazusy" można teraz znależć kazusy do samodzielnego rozwiązania dla studentów.

(1. Cz-Og, 2. PrawRzecz)

więcej...

Brak Obrazka

 

 

Jubileusz Profesora Edwarda Drozda

więcej...

Brak Obrazka

 

 

Jubileusz Profesora Bogusława Gawlika

więcej...

 

ZAPRASZAMY

VIII Kolokwium Jagiellońskie

 

Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

 

na stosowanie prawa auroskiego w Polsce

 

Program
Księga jubileuszowa

Ukazała się Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kubasowi.

Zapraszamy do lektury.

wejdź na stronę C.H.Beck
Księga pamiątkowa

Ukazała się Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi.

Zapraszamy do lektury.

wejdź na stronę Lexis Nexis
Narodowe Centrum Nauki

Polecamy Państwa uwadze informacje o aktualnych konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki

z siedzibą w Krakowie.

wejdź na stronę NCN