Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Aktualności


Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań z części kazusowej egzaminu z prawa cywilnego z 23.06.2017 r. 

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od części kazusowej egzaminu z 16 czerwca 2017 r.

więcej...

Brak Obrazka

Termin oglądania prac kazusowych z 23.06.2017: 12 lipca 2017 r. (środa), Bracka 12

więcej...

Brak Obrazka

Odwołania od egzaminu z 16.06.2017 (kazus 1). Termin rozpoznania

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od wyników testu z egzaminu z prawa cywilnego z 23.06.2017 

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu z 29.05.2017 r.

więcej...

Brak Obrazka

PILNE!!! Oglądanie prac kazusowych z egzaminu z 16 czerwca 2017 r. (27 czerwca, g. 17, sala 219)

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki testu z egzaminu z prawa cywilnego 23.06.2017 r.

więcej...

Brak Obrazka

Komunikat dot. organizacji egzaminu w dniu 23 czerwca 2017 r.

więcej...

Brak Obrazka

Kazusy z 16 czerwca 2017 r. z propozycją rozwiązań.

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od wyników testu z 16 czerwca 2017 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki testu z egzaminu z prawa cywilnego w dniu 16.06.2017

więcej...

Brak Obrazka

Komunikat dot. organizacji egzaminu w dniu 16 czerwca 2017 r.

więcej...

Brak Obrazka

Ogłoszenie wyników egzaminu z prawa cywilnego z 29 maja 2017 r. oraz termin oglądania prac !!

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od wyników testu z egzaminu z prawa cywilnego z 29.05.2017

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki odwołań od II etapu konkursu z prawa cywilnego

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki z testu z egzaminu z prawa cywilnego z 29.05.2017

więcej...

Brak Obrazka

Miejsce i termin egzaminu z prawa cywilnego w dniu 29 maja 2017 r.

więcej...

Brak Obrazka

Harmonogram wykładów z prawa rodzinnego (semestr letni 2016 / 2017)

więcej...

Brak Obrazka

Harmonogram wykładów z prawa zobowiązań

więcej...

Brak Obrazka

Harmonogram wykładów z prawa cywilnego dla studentów niestacjonarnych w I semestrze

więcej...

Brak Obrazka

KOMUNIKAT w sprawie organizacji egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2016/17

więcej...

Brak Obrazka

Harmonogram i miejsce wykładów z prawa cywilnego

więcej...

Brak Obrazka

Zmiana miejsca wykładu z prawa cywilnego w dniu 05.10.2016r.

więcej...

Brak Obrazka

Komunikat w sprawie wykładów i ćwiczeń z prawa cywilnego w nowym roku akademickim

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań

więcej...

Brak Obrazka

Konkurs z Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego Willem C. Vis Moot

więcej...

Brak Obrazka

Szkice rozwiązań kazusów z 1 września 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wgląd do prac kazusowych z egzaminu z prawa cywilnego z dnia 01.09.2016 r. 

więcej...

Brak Obrazka

Wpisy „NZAL” do systemu USOS

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od wyników testu egzaminu w prawa cywilnego z 1 września 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki z testu z egzaminu z prawa cywilnego w dniu 1 września 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Komunikat dot. organizacji egzaminu w dniu 01 września 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od cz. kazusowej egzaminu z 16.06.2015

więcej...

Brak Obrazka

Rozpatrzenie odwołań od kazusów z egzaminu 23 czerwca 2016 r. 

więcej...

Brak Obrazka

Termin wnoszenia odwołań od części kazusowej egzaminu z dnia 23.06.2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki egzaminu z prawa cywilnego z 23.06.2016 r. Termin oglądania prac. Klucze rozwiązań.

więcej...

Brak Obrazka

Kazus nr 2 z 16.06.2016 r. z rozwiązaniem

więcej...

Brak Obrazka

Kazus nr 1 z 16.06.2016 r. z rozwiązaniem

więcej...

Brak Obrazka

Przeglądanie prac z egzaminu 16.06.2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Nabór do Sekcji Prawa Cywilnego

Studenckiej Poradni Prawnej

na rok akademicki 2016/2017

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od części testowej egzaminu z prawa cywilnego z 23 czerwca 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Komunikat dot. listy osób zakwalifikowanych do programu PEPP na rok akademicki 2016/2017

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od wyników części kazusowej egzaminu z 30 maja 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki z testu z egzaminu z prawa cywilnego w dniu 23 czerwca 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Komunikat dot. organizacji egzaminu w dniu 23 czerwca 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań z części testowej egzaminu z prawa cywilnego z dnia 16.06.2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki z części testowej egzaminu z prawa cywilnego z 16 czerwca 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Aktualizacja listy osób dopuszczonych do egzaminu 16.06.2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpoznawania odwołań od II etapu konkursu

więcej...

Brak Obrazka

Komunikat dot. organizacji egzaminu w dniu 16 czerwca 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

! ! ! U W A G A ! ! ! Modyfikacja regulaminu egzaminów.

więcej...

Brak Obrazka

Rozwiązania kazusów z przedterminu z 30 maja 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Przeglądanie prac kazusowych z egzaminu z 30 maja 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Ważne !   Terminy i miejsca egzaminów z prawa cywilnego w dniach 16 i 23.06.2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpoznawania odwołań od wyników testu z egzaminu 30 maja 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Szanowni Państwo,

W dniu 4.6.2016 zakończono rozpoznawanie odwołań od kazusu nr 2 z 9.5.2016 r., jeśli odwołanie zostało uwzględnione, skorygowany został wynik na platformie egzaminacyjnej i w USOS. W dniu 6.6.2016 r. zakończone zostanie rozpatrywanie odwołań od kazusu nr 1 - wyniki również zostaną umieszczone na platformie i w USOS, proszę o sprawdzenie ocen w dniu 7.6.2016 r. - będą to już oceny ostateczne.

Piotr Kostański

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od części testowej z egzaminu z prawa cywilnego 23 czerwca 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki z części testowej egzaminu z prawa cywilnego z 30 maja 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Komunikat dot. organizacji egzaminu w dniu 30 maja 2016 r.

więcej...

Brak Obrazka

Oficjalne wyniki konkursu z prawa cywilnego 2016

więcej...

Brak Obrazka

Kazus konkursowy z 18 kwietnia 2016 r. ze szkicem rozwiązania

więcej...

Brak Obrazka

 

 

Jubileusz Profesora Andrzeja Kubasa

więcej...

Brak Obrazka

Metodologia rozwiązywania kazusów egzaminacyjnych (WAŻNE)

więcej...

Brak Obrazka

Harmonogram wykładów i wymagania egzaminacyjne

więcej...

Brak Obrazka

Zakończenie rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu z prawa cywilnego z dnia 01 września 2015 r.

więcej...

Brak Obrazka

Rozwiązania kazusów egzaminacyjnych z 1.09.2015 r.

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki z testu z egzaminu z prawa cywilnego z 23.06.2015 r.

Uzupełnione: klucz rozwiązania do kazusu 1 oraz klucz rozwiązania do kazusu 2

więcej...

Brak Obrazka

Rozwiązanie kazusu nr 2 z egzaminu z  16.06.2015 r.

Uzupełniony o kazus nr 1

więcej...

Brak Obrazka

Ważny komunikat dla osób, które uzyskały zgodę na nadzwyczaje powtarzanie przedmiotu z prawa cywilnego w roku akademicki 2014/15 !

więcej...

Brak Obrazka

Kazus nr 1 z dnia 1 czerwca 2015 r. z rozwiązaniem

więcej...

Brak Obrazka

Wyniki z testu oraz rozwiązanie kazusu egzaminacyjnego z egzaminu 01.06.2015

więcej...

Brak Obrazka

Komunikat dot. przeglądania prac egzaminacyjnych z 4 maja 2015 r.

więcej...

Brak Obrazka

Komunikat dotyczący odwołań od wyników II etapu konkursu z prawa cywilnego

więcej...

Brak Obrazka

Rekrutacja drużyny na VIS Moot court 2015/16

więcej...

Brak Obrazka

Zaliczenie ćwiczeń z prawa cywilnego

więcej...

Brak Obrazka

Kazus konkursowy z 20 kwietnia 2015 r. wraz z uzupełnionym szkicem rozwiązania

więcej...

Brak Obrazka

Ogłoszenie dot. publikacji kazusów z 4 maja 2015 r.

więcej...

Brak Obrazka

Oficjalne wyniki II etapu konkursu z prawa cywilnego

więcej...

Brak Obrazka

Ogłoszenie dot. publikacji arkuszy z odpowiedziami (egzamin z 4 maja 2015 r.).

więcej...

Brak Obrazka

UWAGA! Komunikat dotyczący korzystania  z cienkopisów zmazywalnych podczas części testowej egzaminów z prawa cywilnego.

więcej...

Brak Obrazka

Wpis "nzal" z PWP i Prawa Autorskiego 

więcej...

Brak Obrazka

Pod "Materiały - Prawo cywilne - Kazusy" można teraz znależć kazusy do samodzielnego rozwiązania dla studentów.

(1. Cz-Og, 2. PrawRzecz)

więcej...

Brak Obrazka

 

 

Jubileusz Profesora Edwarda Drozda

więcej...

Brak Obrazka

 

 

Jubileusz Profesora Bogusława Gawlika

więcej...

 

IX Kolokwium Jagiellońskie. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi

 

 

 

7 kwietnia 2017 

Aula KSSiP, ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie

 

 

 

 

Program
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC
Księga jubileuszowa

Ukazała się Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kubasowi.

Zapraszamy do lektury.

wejdź na stronę C.H.Beck
Narodowe Centrum Nauki

Polecamy Państwa uwadze informacje o aktualnych konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki

z siedzibą w Krakowie.

wejdź na stronę NCN