Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Dr Wojciech Górecki

 

adiunkt

 

Informacja biograficzna:

 

1997 r. – uzyskanie tytułu magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Praca magisterska, pt. „Podmiotowość prawna spółki cywilnej – zagadnienia wybrane”, przygotowana pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Janiny Preussner-Zamorskiej;

 

25.06. 2003 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora. Rozprawa doktorska pt. „Przesłanki ograniczonej odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej”, przygotowana pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Janiny Preussner-Zamorskiej;

 

Od 1.10.2003 r. do 31.12.2008 r. – asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UJ;

 

Od 1.01.2009 r. – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ.

 

Zainteresowania naukowe:


Prawo rodzinne – stosunki majątkowe małżeńskie. Prawo handlowe – spółki osobowe. Prawo rzeczowe – problematyka wzniesienia budynku (innego urządzenia) na cudzym gruncie

 

Znajomość języków obcych:

 

niemiecki

 

Adres e-mail:

 

w.gorecki@uj.edu.pl; wojciech.gorecki@op.pl

 

Publikacje:


Pobierz plik

Zapraszamy na

Kraków Intellectual Property Law Summer School

 

Szkoła letnia prawa własności intelektualnej w Krakowie

16-21 września 2019

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC