Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Dr hab. Piotr Tereszkiewicz

E-Mail: piotr.tereszkiewicz@uj.edu.pl


Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr prawa, 2001 r.) oraz Uniwersytetu w Oksfordzie (Magister Juris, 2005 r.). W 2005 r. obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego „Transformacja systemowa i integracja gospodarcza w łączącej się Europie” rozprawę doktorską „Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2015 r. na podstawie rozprawy „Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe”. W latach 2008-2013 był pracownikiem naukowym Wydziału Prawa Uniwersytetu Ruperta Carola w Heidelbergu (Instytut Historii Prawa, Sekcja Romanistyczna). Od 2014 r. współpracuje jako Senior Affiliated Researcher z Uniwersytetem w Leuven (Instytut Prawa Handlowego). Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności prawo zobowiązań, prawo konsumenckie, usługi finansowe, prawo prywatne międzynarodowe, prawo porównawcze, europejskie prawo prywatne. Recenzent czasopism „Transformacje Prawa Prywatnego” oraz „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”. Stypendysta m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Britisch Council, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). 

 

Pełna lista publikacji: pobierz plik

 

Reader at the Chair of Private Law, Jagiellonian University. A graduate of Jagiellonian University (Master of Laws, 2001) and of Oxford University (Magister Juris, 2005), Mr. Tereszkiewicz defended in 2005 his doctoral thesis on ‘Partners liability for a partnership’s debts’ at the Jagiellonian University of Cracow. In 2015 he earned a post-doctoral research qualification (‘habilitacja’) on the basis of the monograph on ‘Disclosure duties in contracts relating to financial services’. Between 2008 and 2013 Mr. Tereszkiewicz was a research fellow at the University of Heidelberg, Institute for Legal History, Roman Law Section. Since 2014, he is a Senior Affiliated Researcher at the University of Leuven, Institute for Commercial and Insolvency Law. His academic interests include law of obligations, consumer law, financial services, private international law, comparative and European private law. Mr. Tereszkiewicz has received grants or scholarship from among others the Foundation for Polish Science, British Council, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) or Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). 

 

Publications: download a file

Zapraszamy na

Kraków Intellectual Property Law Summer School

 

Szkoła letnia prawa własności intelektualnej w Krakowie

16-21 września 2019

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC