Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Dr Wojciech Górecki

 

adiunkt

 

Informacja biograficzna:

 

1997 r. – uzyskanie tytułu magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Praca magisterska, pt. „Podmiotowość prawna spółki cywilnej – zagadnienia wybrane”, przygotowana pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Janiny Preussner-Zamorskiej;

 

25.06. 2003 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora. Rozprawa doktorska pt. „Przesłanki ograniczonej odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej”, przygotowana pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Janiny Preussner-Zamorskiej;

 

Od 1.10.2003 r. do 31.12.2008 r. – asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UJ;

 

Od 1.01.2009 r. – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ.

 

Zainteresowania naukowe:


Prawo rodzinne – stosunki majątkowe małżeńskie. Prawo handlowe – spółki osobowe. Prawo rzeczowe – problematyka wzniesienia budynku (innego urządzenia) na cudzym gruncie

 

Znajomość języków obcych:

 

niemiecki

 

Adres e-mail:

 

w.gorecki@uj.edu.pl; wojciech.gorecki@op.pl

 

Publikacje:


Pobierz plik

 

Kurs z ochrony dóbr osobistych

 

12 kwietnia 2014 r. rozpoczął się kurs specjalistyczny pt. Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym.

 

 

 

 

O kursie
Księga pamiątkowa

Ukazała się Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi.

Zapraszamy do lektury.

wejdź na stronę Lexis Nexis
Narodowe Centrum Nauki

Polecamy Państwa uwadze informacje o aktualnych konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki

z siedzibą w Krakowie.

wejdź na stronę NCN