Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

 

adiunkt

 

Informacja biograficzna:


Tytuł doktora uzyskany w 2003r.; praca doktorska pt. „Zabezpieczenie wierzytelności na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie – zagadnienia konstrukcyjne”. W trakcie przygotowywana rozprawa habilitacyjna na temat roszczenia o wykonanie zobowiązania zgodnie z jego treścią.

 

Konsultant Banku Światowego w programie Doing Business. Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej ds. regulacji świadczenia usług. Członek Polsko – Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bardzo duże praktyczne doświadczenie w obsłudze działalności bankowej, obsłudze korporacyjnej i upadłościowej spółek, a także rynku nieruchomości.  Członek zespołu problemowego Komitetu Stabilności Finansowej ds. uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji banków.

 

Wcześniej członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej do spraw części ogólnej prawa zobowiązań oraz konsultant Kancelarii Premiera RP i Centrum Legislacji Rządowej w zakresie zabezpieczeń wierzytelności. Doświadczenie wynikające z praktyki zawodowej uzupełnia badaniami naukowymi prowadzonych między innymi na Uniwersytetach w Moguncji (Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz), Florencji (European University Institute – Firenze/Fiesole) oraz w Instytucie Prawa Prywatnego Maxa Plancka w Hamburgu. Wykładowca prawa cywilnego w ramach kursów prowadzonych na Uniwersytecie we Lwowie i Tarnopolu (Ukraina).

 

Referent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz szkoleniowych. Autorka oraz współautorka wielu publikacji naukowych.

 

Zainteresowania naukowe:

 

Prawo umów, prawo zabezpieczeń rzeczowych, prawo obrotu nieruchomościami, prawo upadłościowe, prawo bankowe, prawo prywatne międzynarodowe.

 

Znajomość języków obcych:

 

angielski, niemiecki (średniozaawansowany), francuski (podstawowy)

 

Adres e-mail:

 

iwona.karasek@uj.edu.pl

 

Publikacje:

 

Pobierz plik

Zapraszamy na

Kraków Intellectual Property Law Summer School

 

Szkoła letnia prawa własności intelektualnej w Krakowie

16-21 września 2019

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC