Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Dr Piotr Kostański

 

adiunkt

 

Informacja biograficzna:


W 2003 r. ukończył studia magisterskie na WPiA UJ, broniąc pracę magisterską: „Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Sylwestra Wójcika (publikacja książkowa 2004).  Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego (2000) i Szkoły Prawa Austriackiego (2005). W latach 2003 - 2008 odbył studia doktoranckie na WPiA UJ, a w latach 2004 - 2008 także w Europejskim Kolegium Doktoranckim UJ, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu w Moguncji, przygotowując i broniąc w 2009 r. pracę doktorską w języku niemieskim p.t.  „Die Schutzwirkung des Patents (Zakres prawa z patentu)“ pod opieką naukową prof. dr hab. Elżbiety Traple (publikacja książkowa 2010). W latach 2005 – 2006 oraz 2016 jako trzykrotny stypendysta Max Planck Gesellschaft prowadził badania w Instytucie Maxa Plancka dla Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Konkurencji oraz Prawa Podatkowego w Monachium. Laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie na Najlepszą Pracę Naukową z Zakresu Ochrony Własności Przemysłowej organizowanym przez Urząd Patentowy RP (2009). Laureat Wyróżnienia Prezesa Urzędu Patentowego RP w Konkursie na Pracę Naukową z Zakresu Ochrony Własności Przemysłowej organizowanym przez Urząd Patentowy RP (2009). W 2012 na zaproszenie Światowej Organizacji Handlu i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej uczestnik i wykładowca światowego kolokwium dla nauczycieli własności intelektualnej w Genewie. Od 2013 r. współpracuje i prowadzi badania naukowe w Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Uniwersytu w Kolonii, a w 2014, 2015 i 2016 także w Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb w Monachium. Członek Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) i International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP). Członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej I Konkurencji z siedzibą w Warszawie.


Wykładowca  Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Uniwersytecie w Tarnopolu, Szkoły Prawa Polskiego we Lwowie oraz Szkoły Prawa Polskiego dla Obcokrajowców w Krakowie a także na studiach podyplomowych z zakresu prawa własności przemysłowej w Uniwersytecie Warszawskim i studiach podyplomowych prawa bankowego i prawa zamówień publicznych UJ. Wykładowca w ramach kursu Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym UJ. Adwokat, członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Komisji Doskonalenia Zawodowego oraz wizytator ORA w Krakowie, a także członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Zainteresowania naukowe:


Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, prawo rzeczowe.

 

Znajomość języków obcych:


niemiecki, angielski, hiszpański.

 

Adres e-mail:


piotr.kostanski@uj.edu.pl

 

Z powodu choroby dyżury dr. Piotra Kostańskiego w semestrze zimowym nie będą się odbywały, zajęcia będą prowadzone przez pozostałych współwykładowców (wykłady), a ćwiczenia przez Pana mgr Tomasza Marka.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne (w roku akademickim 2017/2018):

 

  • w semestrze zimowym:

 

Prawo autorskie 

 

wykład:

 

czwarek 10:30 -12:45 (wspólnie z prof. dr hab. Elżbietą Traple, dr S.Stanisławską - Kloc), s. 223 ul. Olszewskiego 2,

 

ćwiczenia:

 

czwartek 15:00-16:30 (wspólnie z dr S.Stanisławską - Kloc)

czwartek 16:45-18:15 (wspólnie z dr S.Stanisławską - Kloc)

czwartek 18:30-20:00

każdorazowo w s. 316 ul. Olszewskiego 2;

 

Prawo własności przemysłowej

 

wykład:

 

środa 9:45 - 12:00 (wspólnie z prof. dr hab. Elżbietą Traple, dr J. Ożegalską - Trybalską), s. 109 ul. Krupnicza 33a;

 

ćwiczenia:

 

środa 15:00-16:30 (wspólnie z dr J. Ożegalską - Trybalską)

środa16:45-18:15 (wspólnie z dr J. Ożegalską - Trybalską)

środa 18:30-20:00

każdorazowo w s. 317 ul. Olszewskiego 2;

 

 

Prawo patentowe i ochrona wzorów użytkowych 

 

wykład:

 

środa 16:55 - 18:25 (wspólnie z dr hab. Elżbietą Wojcieszko - Głuszko), s. 219 ul. Olszewskiego 2

zajęcia dla studentów kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów -

 

  • w semestrze letnim:

 

Umowy w obrocie własnością intelektualną 

 

warsztaty:

 

Zajęcia dla studentów  kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, będą prowadzone oddzielnie dla dla studentów studiów stacjonarnych oraz dla studentów studiów niestacjoanranych (w terminach zjazdów).

 

Terminy zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem semestru letniego

 

Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej


warsztaty:

 

(wspólnie z prof. dr hab. Elżbietą Traple)

 

Zajęcia dla studentów  kierunku Prawo.

 

Terminy zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem semestru letniego

 

 

Dyżur:

 

w okresie sesji:

 

8.9.2017 g. 15:00 s. 317 lub pok. 205 (ul. Olszewskiego 2)

 

od 12.10.2017 r.:

każdy czwartek, godz. 14:15 - 15:00, pok. 205 (ul. Olszewskiego 2)

 

Osoby, które nie mogą przyjść na dyżur punktualnie, proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy celem umówienia godziny spotkania. 

 

 

Publikacje:

 

Pobierz plik

Zapraszamy na

Kraków Intellectual Property Law Summer School

 

Szkoła letnia prawa własności intelektualnej w Krakowie

16-21 września 2019

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC