Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ

 

 

Informacja biograficzna: 


2016, październik - zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego;

 

2015, maj - powołanie na funkcję Pełnomocnika Rektora UJ ds. prawnych;

 

2014, kwiecień - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo;

 

2008, pażdziernik – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego UJ;

 

2008, czerwiec – uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych z zakresu prawa cywilnego; 

 

2008, czerwiec - egzamin adwokacki i wpis na listę adwokatów;

 

2007 - 2014, październik – współkoordynator Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (obecnie Studenckiej Poradni Prawnej UJ);

 

2005, czerwiec - dyplom Studiów Literacko  - Artystycznych na Wydziale Polonistyki UJ;

 

2002, lipiec – uzyskanie stopnia magistra prawa na WPiA UJ;

 

2002, styczeń – współpraca z Polsko Niemieckim Centrum Prawa Bankowego UJ oraz Ośrodkiem  Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych UJ;

 

członkini Europejskiego Instytutu Prawa (ELI); wiceprzewodnicząca ELI Polska; członkini Rady Programowej czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego; koordynator współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim a Sanktpetersburskim Państwowym Uniwersytetem;

 

gościnny wykładowca na Hidayatullah National Law Univeristy w Indiach; odbyła pobyty naukowe na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, Instytucie Puszkina w Moskwie, CUA w Waszyngtonie, na Uniwersytecie w Kilonii, w FOWI w Wiedniu, Sanktpetersburskim Państwowym Uniwersytecie, University of California - Berkeley Law School;

 

współpracuje z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego w ramach zespołów problemowych, w tym do spraw ochrony konsumenta, części ogólnej zobowiązań projektu nowego kodeksu cywilnego, części szczególnej zobowiązań, w tym świadczenia usług; realizuje indywidualne i grupowe projekty naukowe w ramach europejskich i krajowych grantów badawczych;

 

współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach Programu Spraw Precedensowych i Obserwatorium Wolności Mediów; była członkinią Rady Programowej Kliniki Prawa Własności HFPC;

 

adwokat w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

 

Zainteresowania naukowe:

 

Część ogólna prawa cywilnego, prawo zobowiązań, prawo umów, prawo konsumenckie,  prawo gospodarcze, postępowanie cywilne, europejskie prawo prywatne,  międzynarodowe prawo prywatne, ochrona praw człowieka, teoria prawa, filozofia prawa.

 

Znajomość języków obych (biegła):

 

angielski, rosyjski

 

Adres e-mail:

 

marlena.pecyna@uj.edu.pl

 

Publikacje:

 

Pobierz plik

Zapraszamy na

Kraków Intellectual Property Law Summer School

 

Szkoła letnia prawa własności intelektualnej w Krakowie

16-21 września 2019

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC