Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

 

kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJ,

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

 

Informacja biograficzna:

 

Zatrudnienie na UJ od 1.11. 1987 r. – 30.09.1995 r.  na stanowisku asystenta – stażysty a następnie asystenta.

 

Od 1.10.1995 r. do 28.2.2006 r. zatrudnienie na stanowisku adiunkta.

 

Od 1.3.2006 r. zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej od 1.9.2008 r.

 

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego od 1.10.2012 r.

 

1994 r. – stopnień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Przekaz

i jego funkcjonowanie w praktyce”

 

2002 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie monografii „Hipoteka kaucyjna”

 

2012 r. – tytuł profesora nauk prawnych

 

1.6.2014  zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego

 

Zainteresowania naukowe:

 

Prawo zobowiązań, prawo rzeczowe. Prawo konsumenckie. Prawo bankowe prywatne. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Europejskie prawo prywatne.

 

Znajomość języków obych:

 

niemiecki, angielski – znajomość biegła

francuski – znajomość bierna

 

Adres e-mail:

 

jerzy.pisulinski@uj.edu.pl

 

Publikacje:

 

Pobierz plik

Zapraszamy na

Kraków Intellectual Property Law Summer School

 

Szkoła letnia prawa własności intelektualnej w Krakowie

16-21 września 2019

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC