Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

 

kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJ,

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

 

Informacja biograficzna:

 

Zatrudnienie na UJ od 1.11. 1987 r. – 30.09.1995 r.  na stanowisku asystenta – stażysty a następnie asystenta.

 

Od 1.10.1995 r. do 28.2.2006 r. zatrudnienie na stanowisku adiunkta.

 

Od 1.3.2006 r. zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej od 1.9.2008 r.

 

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego od 1.10.2012 r.

 

1994 r. – stopnień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Przekaz

i jego funkcjonowanie w praktyce”

 

2002 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie monografii „Hipoteka kaucyjna”

 

2012 r. – tytuł profesora nauk prawnych

 

1.6.2014  zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego

 

Zainteresowania naukowe:

 

Prawo zobowiązań, prawo rzeczowe. Prawo konsumenckie. Prawo bankowe prywatne. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Europejskie prawo prywatne.

 

Znajomość języków obych:

 

niemiecki, angielski – znajomość biegła

francuski – znajomość bierna

 

Adres e-mail:

 

jerzy.pisulinski@uj.edu.pl

 

Publikacje:

 

Pobierz plik

#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Katedra Prawa Cywilnego

zaprasza na wykład otwarty 

Prof. Dr. Stephana Wolfa (Uniwersytet w Bernie)

 

Die Grundpfandrechte des schweizerischen ZGB

Więcej informacji
Materiały

Korzystając z uprzejmości Pani Doktor Izabeli Makowskiej, udostępniamy prezentację z jej wykładu otwartego o bankowości hipotecznej. Zachęcamy do pobrania!

Prezentacja
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC