Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Prawo własności przemysłowej

 

przedmiot (wykład i ćwiczenia) będzie prowadzony w semestrze zimowym  w roku akademickim 2017/2018

 

egzaminatorzy:

prof. dr hab. Elżbieta Traple, dr Piotr Kostański, dr Justyna Ożegalska - Trybalska

 

 

wykład

środy 9:45 - 12:00 w sali 109 (ul. Krupnicza 33a)

prof. dr hab. Elżbieta Traple, dr Piotr Kostański, dr Justyna Ożegalska - Trybalska

 

ćwiczenia

środy 15:00 - 16:30 w sali 317 (ul. Olszewskiego 2)

dr Piotr Kostański, dr Justyna Ożegalska - Trybalska

 

środy 16:45 - 18:15 w sali 317 (ul. Olszewskiego 2)

dr Piotr Kostański, dr Justyna Ożegalska - Trybalska

 

środy 18:30 - 20:00 w sali 317 (ul. Olszewskiego 2) *

dr Piotr Kostański

* ta grupa zostanie uruchomiona, o ile zapełnione zostaną dwie wcześniejsze

 

Planowane terminy egzaminów:

zostaną podane do 30.10.2017r.

 

 

Sylabus dostępny na stronie:

 

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:WPA-10.P-cw3060)

 

Pobierz sylabus - studia stacjonarne

Pobierz sylabus - studia niestacjonarne

 

Terminy egzaminów z prawa własności przemysłowej 2016/2017

 

(...)

8.09.2017, 15:00, s. 317

 

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także przystąpienie do egzaminu ustnego w innym terminie, po wcześniejszym złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody na egzamin ustny.

Zapraszamy na

Kraków Intellectual Property Law Summer School

 

Szkoła letnia prawa własności intelektualnej w Krakowie

16-21 września 2019

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC