Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że oglądanie prac kazusowych z egzaminów z prawa cywilnego z 18 i 19 czerwca 2018 r. odbędzie się w poniedziałek, 2 lipca w sali 219 w budynku na Olszewskiego 2, według następującego podziału:

 

prace z egzaminu z 18 czerwca: o godzinie 10:00

prace z egzaminu z 19 czerwca: o godzinie 14:00 

 

Do tego czasu na platformie egzaminacyjnej pojawią się wszystkie wyniki z części kazusowej egzaminu, a na stronie internetowej Katedry opublikowany zostanie modelowy klucz rozwiązania kazusów. 

 

Przypominamy, że poprawione prace egzaminacyjne można przeglądać wyłącznie osobiście bądź na podstawie przedłożonego pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez autora danej pracy.

 

Klucze do rozwiązania kazusów znajdują się pod poniższymi linkami:

Egzamin 19 czerwca: KAZUS 1, KAZUS 2

 

dr Anna Rachwał

dr Julita Zawadzka

Zapraszamy

na rekrutację do drużyny reprezentującej WPiA UJ w

międzynarodowych konkursach mediacyjnych!


18.10.2019

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC