Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Zmiany zasad zaliczania ćwiczeń i przeprowadzania egzaminów w roku akademickim 2018/19

 

Ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podobnych zasadach jak w roku poprzednim. Zaliczenie ćwiczeń prowadzonych dla studentów studiów stacjonarnych wymaga uzyskania pozytywnej oceny z 3 kazusów spośród 5 kazusów (dotyczy także studentów studiów niestacjonarnych uczestniczących w zajęciach ze studentami stacjonarnymi), w tym co najmniej pozytywnej oceny z dwóch kazusów w II semestrze, lub w przypadku ćwiczeń dla studentów studiów niestacjonarnych – z 2 kazusów spośród 4 kazusów, w tym co najmniej oceny pozytywnej z jednego kazusu w II semestrze. 

 

Kazusy zaliczeniowe studenci rozwiązują w terminie podanym przez Katedrę. Studenci i prowadzący ćwiczenia są informowani o zakresie materiału, który może być objęty kazusem (będzie to materiał omawiany na wykładach poprzedzających termin zajęć, na których studenci będą rozwiązywali kazus zaliczeniowy; w przypadku drugiego i kolejnych kazusów kazus może obejmować materię omawianą na wykładzie od początku roku, a nie tylko w okresie między terminem zaliczenia poprzedniego kazusu a terminem zaliczenia kolejnego kazusu; studentów obowiązuje podany zakres materiału niezależnie od tego, czy jakieś zagadnienie było czy nie było omówione na wykładzie lub ćwiczeniach).

 

Za zaliczenie ćwiczeń student otrzymuje na egzaminie 3 punkty, które są doliczane do oceny pozytywnej uzyskanej za rozwiązanie kazusu (tak jak dotychczas). 

 

 

Egzamin

 

Egzamin składa się nadal z dwóch części - test (warunkuje sprawdzenie  kazusu, ale nie ma wpływu na ocenę - student musi uzyskać co najmniej połowę punktów z testu) i z jednego kazusu.

 

Nie ulegają zmianie zasady zaliczania części testowej (test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań).Zaliczenie testu na pierwszym terminie egzaminu zwalnia z obowiązku zaliczenia testu na kolejnym terminie (poprawkowym) – nie dotyczy to studentów, którzy uzyskali nadzwyczajne powtarzanie przedmiotu (muszą zaliczyć ponownie część testową przystępując do egzaminu w ramach nadzwyczajnego powtarzania przedmiotu)

 

Między częścią testową i kazusową jest przerwa.

 

Studenci rozwiązują jeden kazus w czasie 3 godz. (180 min.). 

 

Odwołania od kazusów odbywają się na dotychczasowych zasadach. 

 

Ocenę pozytywną otrzymuje student, który zaliczył część testową i uzyskał z kazusu co najmniej 7 punktów. Skala ocen nie ulega zmianie. 

 

Terminy egzaminów:

 

Konkurs (w kwietniu 2019)

 

Egzamin przedterminowy – 27 maja 2019

Dwa terminy egzaminów w czerwcu – 17 i 18 czerwca 2019

Termin egzaminu w sesji poprawkowej we wrześniu – 2 września 2019

 

Prof dr hab. Jerzy Pisuliński

Zapraszamy

na rekrutację do drużyny reprezentującej WPiA UJ w

międzynarodowych konkursach mediacyjnych!


18.10.2019

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC