Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że przystąpienie przez studentów, którzy uzyskali status laureatów konkursu z prawa cywilnego, do przedterminowego egzaminu z prawa cywilnego w dniu 27 maja 2019 r., będzie równoznaczne z oświadczeniem o zrzeczeniu się uprawnień laureata, o którym mowa w§ 9 ust. 4 regulaminu konkursu z prawa cywilnego w roku akademickim 2018/2019. Tym samym laureaci ci stracą możliwość wpisu oceny uzyskanej z konkursu do systemu USOS jako oceny z egzaminu.  

Zapraszamy

na rekrutację do drużyny reprezentującej WPiA UJ w

międzynarodowych konkursach mediacyjnych!


18.10.2019

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC