Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że przeglądanie prac kazusowych z egzaminu poprawkowego z 2.9.2019 r. odbędzie się poniedziałek 16 września 2019 r. w sali Audytoryjnej Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 (rozpoczęcie od godz. 12:30). Do tego czasu na platformie egzaminacyjnej pojawią się wyniki końcowe z egzaminu. 


Przypominamy, że z pracami mogą zapoznawać się wyłącznie ich autorzy oraz osoby upoważnione do tego przez autora pracy. Upoważnienie powinno zostać podpisane przez upoważniającego.

 

Michał Berek


Katedra Prawa Cywilnego UJ

Zapraszamy

na rekrutację do drużyny reprezentującej WPiA UJ w

międzynarodowych konkursach mediacyjnych!


18.10.2019

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC