Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Ćwiczenia – dr hab. B. Swaczyna

 

Część ogólna

Podmioty prawa cywilnego

Treść i forma zynności prawnej

Zawarcie umowy

Wady oświadczenia woli, przedstawicielstwo, dawność

 

Zobowiązania

Świadczenie

Czyny niedozwolone

Umowa przedwstępna, umowa na rzecz osoby trzecieji dodatkowe zastrzeżenia umowne

Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania

Bezpodstawne wzbogacenie, zmiana wierzyciela lub dłużnika, potrącenie

Wielość wierzycieli lub dłużników, ochrona pauliańska, ius ad rem

Sprzedaż, umowa o dzieło, darowizna

Najem, dzierżawa, zlecenie, poręczenie


Prawo rzeczowe

Posiadanie

Przeniesienie własności i zasiedzenie

Współwłasność i ochrona własności

Użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe - przepisy  ogólne

Prawa do lokali, nabycie własności od nieuprawnionego

Hipoteka i zastaw

 

Prawo spadkowe

Spadek, dziedziczenie ustawowe

Testament

Zapis i polecenie; wspólność majątku spadkowego

Przyjęcie lub odrzucenie spadku; zbycie spadku; zachowek

 

Pawo rodzinne

Zawarcie i ustanie małżeństwa

Majątkowe stosunki małżeńskie

 

Powtórka

Kazusy na 10 i 11 czerwca 2013 r.

 

Kolokwia

30.10.2012: kazus

13.11.2012: kazus, test

19.11.2012: kazus, test

27.11.2012: kazus, test

03.12.2012: kazus, test

11.12.2012: kazus, test

17.12.2012: kazus, test

08.01.2013: kazus, test

14.01.2013: kazus, test

05.03.2013: kazus, test

11.03.2013: kazus, test

19.03.2013: kazus, test

25.03.2013: kazus, test

09.04.2013: kazus, test

15.04.2013: kazus, test

23.04.2013: kazus, test

29.04.2013: kazus, test

20.05.2013: kazus, test

Zapraszamy na

Kraków Intellectual Property Law Summer School

 

Szkoła letnia prawa własności intelektualnej w Krakowie

16-21 września 2019

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC