Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Idea

 

 

Idea Kolokwiów zrodziła się w 2009 r. z kilkuletniej obserwacji corocznych konferencji odbywających się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizowanych m.in. przez dr hab. Jarosława Majewskiego – prof. UKSW i Katedrę Prawa Karnego tamtejszej uczelni.  Konferencje te – zwane "Kolokwiami Bielańskimi" – są wspaniałą platformą wymiany poglądów w kwestiach podstawowych dla dogmatyki prawa karnego w Polsce.

 

Bazując na tym modelu 19 marca 2010 r. w Krakowie odbyło się "I Kolokwium Jagiellońskie" poświęcone zmianom w zakresie prawa hipotecznego. Udało nam się tym samym skutecznie wdrożyć podobną formułę spotkań i wymiany myśli między praktykami a teoretykami w odniesieniu do prawa cywilnego. 

 

Dążymy do tego, by podczas kolokwiów, które są tematyczne, pracownicy naukowi oraz praktycy z całej Polski mieli możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Jesteśmy przekonani, że nie da się oddzielić tych dwóch płaszczyzn w procesie poznania i stosowania prawa cywilnego, dlatego za sprawą "Kolokwiów Jagiellońskich" staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowiska cywilistów – teoretyków i praktyków.

Zapraszamy na

Kraków Intellectual Property Law Summer School

 

Szkoła letnia prawa własności intelektualnej w Krakowie

16-21 września 2019

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC